ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สามสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อน"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 2: แถว 2:
 
     |n=สามสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อน
 
     |n=สามสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อน
 
     |l=
 
     |l=
[[ซากทัณฑสถาน]](223, 6),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4]](76, 13),[[ท่าเรือ]](56, 113),[[หมู่บ้านฟรอนเทียร์]](13, 84),[[สมาคมนักดาบ]](50, 51),[[ป้อมปราการตะวันออก]](14, 84),[[หมู่บ้านวินเดิลวู้ด]](35, 46),[[ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้]](167, 149),[[เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ]](179, 75),[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2]](196, 32),[[ทะเลทรายตะวันออกเขต3]](35, 23),[[ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3]](152, 13),[[หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์]](115, 29),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3]](116, 20),[[ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2]](62, 220),[[ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3]](143, 207),[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5]](242, 87),[[ป้อมปราการเดธวอลเลย์]](17, 9),[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4]](91, 28),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5]](129, 108),
+
[[หมู่บ้านฟรอนเทียร์/frontier_village/town]](13, 84),[[ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02]](62, 220),[[หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์/southern_shire/town]](115, 29),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort/field03]](116, 20),[[ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03]](143, 207),[[สมาคมนักดาบ/southern_fort/sword_guild]](50, 51),[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04]](91, 28),[[ท่าเรือ/southern_shire/port]](56, 113),[[ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south]](167, 149),[[ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort]](17, 9),[[ซากทัณฑสถาน/prison/field01]](223, 6),[[เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red_cliff/town]](179, 75),[[ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/fort]](14, 84),[[หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02]](196, 32),[[ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03]](152, 13),[[ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura_desert/field03]](35, 23),[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle_wood/field05]](242, 87),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04]](76, 13),[[หมู่บ้านวินเดิลวู้ด/windle_wood/town]](35, 46),[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05]](129, 108),
 
     |pic=npc41.gif
 
     |pic=npc41.gif
 
     |d=
 
     |d=
 
}}
 
}}

รุ่นเมื่อ 01:56, 31 พฤษภาคม 2557

Npc41.gif

สามสหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ไม่มี

สถานที่ :

หมู่บ้านฟรอนเทียร์/frontier_village/town(13, 84),ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02(62, 220),หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์/southern_shire/town(115, 29),ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort/field03(116, 20),ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03(143, 207),สมาคมนักดาบ/southern_fort/sword_guild(50, 51),หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04(91, 28),ท่าเรือ/southern_shire/port(56, 113),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(167, 149),ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(17, 9),ซากทัณฑสถาน/prison/field01(223, 6),เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red_cliff/town(179, 75),ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/fort(14, 84),หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02(196, 32),ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03(152, 13),ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura_desert/field03(35, 23),ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle_wood/field05(242, 87),ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04(76, 13),หมู่บ้านวินเดิลวู้ด/windle_wood/town(35, 46),ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05(129, 108),