ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:สถานที่"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
<table width="500" border="0" cellspacing="0" align="center" cellpadding="0">
+
<table width="500" border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0">
 
   <tr>
 
   <tr>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 18: แถว 18:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map186.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map186.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map188.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map188.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 35: แถว 35:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map342.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map342.gif|"สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 47: แถว 47:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map423.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map423.gif|"เหมืองถ้ำน้ำแข็ง"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map185.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map185.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map187.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map187.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 66: แถว 66:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map341.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map341.gif|"สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map339.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map339.gif|"สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map340.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map340.gif|"สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 79: แถว 79:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map182.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map182.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 109: แถว 109:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map181.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map181.gif|"ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 129: แถว 129:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map445.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map445.gif|"ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 148: แถว 148:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map259.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map259.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map260.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map260.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map263.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map263.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map264.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map264.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 159: แถว 159:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map444.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map444.gif|"ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map443.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map443.gif|"ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 169: แถว 169:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map420.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map420.gif|"หุบเขาวินโดเนีย3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map418.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map418.gif|"หุบเขาวินโดเนีย1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map184.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map184.gif|"เมืองวินโดเนีย"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map180.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map180.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map179.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map179.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map257.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map257.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map258.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map258.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map261.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map261.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map262.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map262.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 193: แถว 193:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map346.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map346.gif|"วัดบางกระท่อม"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 200: แถว 200:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map419.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map419.gif|"หุบเขาวินโดเนีย2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map178.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map178.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 213: แถว 213:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map265.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map265.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 233: แถว 233:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map148.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map148.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map149.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map149.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map150.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map150.gif|"ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map151.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map151.gif|"ป้อมปราการตะวันออก"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map29.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map29.gif|"ป้อมปราการตะวันออก"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map220.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map220.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map221.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map221.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map222.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map222.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 270: แถว 270:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map219.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map219.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map218.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map218.gif|"วิหารท้าวจตุรกร"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 292: แถว 292:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map80.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map80.gif|"สถานีรถไฟ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map23.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map23.gif|"ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map192.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map192.gif|"ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map193.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map193.gif|"ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 324: แถว 324:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map77.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map77.gif|"ตลาด"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map79.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map79.gif|"คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 339: แถว 339:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map223.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map223.gif|"หมู่บ้านบางกระท่อม"|20px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
แถว 356: แถว 356:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map75.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map75.gif|"ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map94.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map94.gif|"อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map93.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map93.gif|"ซากทัณฑสถาน"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map237.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map237.gif|"ถ้ำมรกตชั้นที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map239.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map239.gif|"ถ้ำมรกตชั้นที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map231.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map231.gif|"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map230.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map230.gif|"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map229.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map229.gif|"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1"|20px]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
แถว 386: แถว 386:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map78.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map78.gif|"ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map76.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map76.gif|"โบสถ์"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map92.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map92.gif|"สุสานใต้ดินชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map240.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map240.gif|"วิหารนักรบอสุรา"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map236.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map236.gif|"ถ้ำมรกตชั้นที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map238.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map238.gif|"ถ้ำมรกตชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map243.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map243.gif|"สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map233.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map233.gif|"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map232.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map232.gif|"ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 409: แถว 409:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map56.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map56.gif|"หมู่บ้านเอลฟ์"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map255.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map255.gif|"ถ้ำภูเขาไฟ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map59.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map59.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map60.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map60.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map95.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map95.gif|"อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 437: แถว 437:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map128.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map128.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map129.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map129.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map130.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map130.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map131.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map131.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map256.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map256.gif|"ถ้ำภูเขาไฟ"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map254.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map254.gif|"ถ้ำภูเขาไฟ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map34.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map34.gif|"ถ้ำผลึกชั้นที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 456: แถว 456:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map278.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map278.gif|"ป่าเขตร้อนลับแล"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map277.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map277.gif|"ป่าเขตร้อนลับแล"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map274.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map274.gif|"ป่าเขตร้อนลับแล"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map463.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map463.gif|"ป่าเขตร้อน"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map462.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map462.gif|"ป่าเขตร้อน"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map459.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map459.gif|"ป่าเขตร้อน"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 468: แถว 468:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map132.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map132.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map133.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map133.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่6"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map134.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map134.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่7"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map135.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map135.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่8"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map424.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map424.gif|"เหมืองถ้ำภูเขาไฟ"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map315.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map315.gif|"ถ้ำภูเขาไฟ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map20.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map20.gif|"ถ้ำผลึกชั้นที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map22.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map22.gif|"ถ้ำผลึกชั้นที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map422.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map422.gif|"เหมืองถ้ำผลึก"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 488: แถว 488:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map276.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map276.gif|"ป่าเขตร้อนลับแล"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map275.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map275.gif|"ป่าเขตร้อนลับแล"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map461.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map461.gif|"ป่าเขตร้อน"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map460.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map460.gif|"ป่าเขตร้อน"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 499: แถว 499:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map136.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map136.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่9"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map137.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map137.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่10"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map138.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map138.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่11"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map139.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map139.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่12"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 508: แถว 508:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map52.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map52.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map19.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map19.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map33.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map33.gif|"ถ้ำผลึกชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 530: แถว 530:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map140.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map140.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่13"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map141.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map141.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่14"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map142.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map142.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่15"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map143.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map143.gif|"ป่าดงดิบส่วนที่16"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 539: แถว 539:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map53.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map53.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map18.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map18.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 550: แถว 550:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map447.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map447.gif|"สุสานกษัตริย์ชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map325.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map325.gif|"ทะเลทรายตะวันออกเขต3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 567: แถว 567:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map172.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map172.gif|"ป่าไผ่เขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map171.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map171.gif|"ป่าไผ่เขตที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map14.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map14.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map15.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map15.gif|"ป้อมปราการเดธวอลเลย์"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map234.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map234.gif|"หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map224.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map224.gif|"หมู่บ้านฟรอนเทียร์"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 581: แถว 581:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map448.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map448.gif|"สุสานกษัตริย์ชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map324.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map324.gif|"ทะเลทรายตะวันออกเขต2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map323.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map323.gif|"ทะเลทรายตะวันออกเขต1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 593: แถว 593:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map104.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map104.gif|"ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map191.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map191.gif|"ค่ายทหารเผ่าซอเรียน"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 612: แถว 612:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map449.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map449.gif|"สุสานกษัตริย์ชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map27.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map27.gif|"อัฟราฮานครแห่งทราย"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 624: แถว 624:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map103.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map103.gif|"ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map154.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map154.gif|"ค่ายทหารเผ่าซอเรียน"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 631: แถว 631:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map5.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map5.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map6.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map6.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map13.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map13.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map156.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map156.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map157.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map157.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 655: แถว 655:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map102.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map102.gif|"ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map42.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map42.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map37.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map37.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map36.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map36.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map4.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map4.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map44.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map44.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map12.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map12.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map8.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map8.gif|"หมู่บ้านวินเดิลวู้ด"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map50.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map50.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 683: แถว 683:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map167.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map167.gif|"มหาวิหารเมทัลลิกาน่า"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map54.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map54.gif|"มหาวิหารเมทัลลิกาน่า"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 690: แถว 690:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map41.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map41.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map38.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map38.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map39.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map39.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map3.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map3.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map43.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map43.gif|"ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map17.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map17.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map49.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map49.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 718: แถว 718:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map68.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map68.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 724: แถว 724:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map2.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map2.gif|"หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map227.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map227.gif|"ท่าเรือ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map9.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map9.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map10.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map10.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map11.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map11.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 745: แถว 745:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map162.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map162.gif|"วิหารเพลิงชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map57.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map57.gif|"ท่าเรือ"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map91.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map91.gif|"เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map65.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map65.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map67.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map67.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map71.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map71.gif|"ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 776: แถว 776:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map163.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map163.gif|"วิหารเพลิงชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map64.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map64.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map62.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map62.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map72.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map72.gif|"ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map73.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map73.gif|"ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map421.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map421.gif|"เหมืองถ้ำใต้น้ำ"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map45.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map45.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map46.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map46.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 807: แถว 807:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map164.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map164.gif|"วิหารเพลิงชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map425.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map425.gif|"เหมืองถ้ำเห็ด"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map63.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map63.gif|"ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map127.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map127.gif|"ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map74.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map74.gif|"ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map47.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map47.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map48.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map48.gif|"ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 838: แถว 838:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map165.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map165.gif|"วิหารเพลิงชั้นที่4"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map174.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map174.gif|"ถ้ำเห็ดชั้นที่2"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 869: แถว 869:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map166.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map166.gif|"วิหารเพลิงชั้นที่5"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map173.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map173.gif|"ถ้ำเห็ดชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map26.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map26.gif|"ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 906: แถว 906:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map25.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map25.gif|"ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2"|20px]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map24.gif|20px]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map24.gif|"ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1"|20px]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>

รุ่นเมื่อ 16:17, 27 พฤษภาคม 2557

                                  "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4" "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6"                    
      "สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4"                       "เหมืองถ้ำน้ำแข็ง"   "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3" "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5"                    
      "สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3" "สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1" "สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2"                     "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2"                        
                              "ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1"                          
        "ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3"                                     "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร"    
      "ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2"   "ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1"               "หุบเขาวินโดเนีย3" "หุบเขาวินโดเนีย1" "เมืองวินโดเนีย"   "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6" "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5"         "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร"    
            "วัดบางกระท่อม"             "หุบเขาวินโดเนีย2"       "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4"                 "วิหารท้าวจตุรกร"    
                              "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1" "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2" "ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3" "ป้อมปราการตะวันออก" "ป้อมปราการตะวันออก"     "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร"   "วิหารท้าวจตุรกร"      
                                          "วิหารท้าวจตุรกร" "วิหารท้าวจตุรกร"            
                        "สถานีรถไฟ"         "ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3" "ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1" "ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2"                  
                          "ตลาด"   "คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท"                         "หมู่บ้านบางกระท่อม"
                            "ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท"     "อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1" "ซากทัณฑสถาน"     "ถ้ำมรกตชั้นที่2" "ถ้ำมรกตชั้นที่4"       "ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3" "ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2" "ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1"
                          "ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้"   "โบสถ์"     "สุสานใต้ดินชั้นที่1"   "วิหารนักรบอสุรา" "ถ้ำมรกตชั้นที่1" "ถ้ำมรกตชั้นที่3"     "สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา" "ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5" "ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4"  
          "หมู่บ้านเอลฟ์"         "ถ้ำภูเขาไฟ"   "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3"       "อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2"                      
    "ป่าดงดิบส่วนที่1" "ป่าดงดิบส่วนที่2" "ป่าดงดิบส่วนที่3" "ป่าดงดิบส่วนที่4"       "ถ้ำภูเขาไฟ" "ถ้ำภูเขาไฟ"         "ถ้ำผลึกชั้นที่4"           "ป่าเขตร้อนลับแล" "ป่าเขตร้อนลับแล" "ป่าเขตร้อนลับแล"   "ป่าเขตร้อน" "ป่าเขตร้อน" "ป่าเขตร้อน"  
    "ป่าดงดิบส่วนที่5" "ป่าดงดิบส่วนที่6" "ป่าดงดิบส่วนที่7" "ป่าดงดิบส่วนที่8"     "เหมืองถ้ำภูเขาไฟ" "ถ้ำภูเขาไฟ"         "ถ้ำผลึกชั้นที่1" "ถ้ำผลึกชั้นที่2" "เหมืองถ้ำผลึก"           "ป่าเขตร้อนลับแล" "ป่าเขตร้อนลับแล"     "ป่าเขตร้อน" "ป่าเขตร้อน"  
    "ป่าดงดิบส่วนที่9" "ป่าดงดิบส่วนที่10" "ป่าดงดิบส่วนที่11" "ป่าดงดิบส่วนที่12"           "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4" "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3"     "ถ้ำผลึกชั้นที่3"                          
    "ป่าดงดิบส่วนที่13" "ป่าดงดิบส่วนที่14" "ป่าดงดิบส่วนที่15" "ป่าดงดิบส่วนที่16"           "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5" "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2"                   "สุสานกษัตริย์ชั้นที่1"   "ทะเลทรายตะวันออกเขต3"        
                "ป่าไผ่เขตที่2" "ป่าไผ่เขตที่1"     "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1" "ป้อมปราการเดธวอลเลย์" "หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6" "หมู่บ้านฟรอนเทียร์"             "สุสานกษัตริย์ชั้นที่2"   "ทะเลทรายตะวันออกเขต2" "ทะเลทรายตะวันออกเขต1"      
      "ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3" "ค่ายทหารเผ่าซอเรียน"                                   "สุสานกษัตริย์ชั้นที่3"   "อัฟราฮานครแห่งทราย"        
      "ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2" "ค่ายทหารเผ่าซอเรียน"           "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4"   "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14"                          
      "ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1"       "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13"   "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4" "หมู่บ้านวินเดิลวู้ด" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12"                          
"มหาวิหารเมทัลลิกาน่า" "มหาวิหารเมทัลลิกาน่า"           "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1" "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12"   "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6"   "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11"                          
        "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8"           "หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์" "ท่าเรือ"   "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3"                          
"วิหารเพลิงชั้นที่1"   "ท่าเรือ" "เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ" "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5" "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7"     "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1"                                        
"วิหารเพลิงชั้นที่2"       "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4" "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2"     "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2" "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3" "เหมืองถ้ำใต้น้ำ"       "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8"                          
"วิหารเพลิงชั้นที่3"   "เหมืองถ้ำเห็ด"     "ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3"     "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5"   "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4"       "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9" "ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10"                          
"วิหารเพลิงชั้นที่4"     "ถ้ำเห็ดชั้นที่2"                                                  
"วิหารเพลิงชั้นที่5"       "ถ้ำเห็ดชั้นที่1"   "ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3"                                            
            "ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2" "ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1"                                          

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อย จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "สถานที่"

ในหมวดหมู่นี้มี 200 หน้า จากทั้งหมด 513 หน้า

(ก่อนหน้า 200) (ถัดไป 200)

D

ถ ต่อ

บ ต่อ

(ก่อนหน้า 200) (ถัดไป 200)