ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:สถานที่"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 19: แถว 19:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map186.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4/ice_cave/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map186.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4/ice_cave/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map188.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6/ice_cave/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map188.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6/ice_cave/field06]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 36: แถว 36:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map342.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4|132px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4/training_ground/test04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map342.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4|45px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4/training_ground/test04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 48: แถว 48:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map423.gif|เหมืองถ้ำน้ำแข็ง|132px|link=เหมืองถ้ำน้ำแข็ง/ice_cave/mine]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map423.gif|เหมืองถ้ำน้ำแข็ง|45px|link=เหมืองถ้ำน้ำแข็ง/ice_cave/mine]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map185.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3/ice_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map185.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3/ice_cave/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map187.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5/ice_cave/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map187.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5/ice_cave/field05]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 67: แถว 67:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map341.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3|132px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3/training_ground/test03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map341.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3|45px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3/training_ground/test03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map339.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1|132px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1/training_ground/test01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map339.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1|45px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1/training_ground/test01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map340.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2|132px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2/training_ground/test02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map340.gif|สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2|45px|link=สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2/training_ground/test02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 80: แถว 80:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map182.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map182.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 110: แถว 110:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map181.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1|132px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map181.gif|ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1|45px|link=ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 130: แถว 130:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map445.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3|132px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3/thaitania_graveyard/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map445.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3|45px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3/thaitania_graveyard/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 149: แถว 149:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map259.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field08a]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map259.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field08a]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map260.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09a]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map260.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09a]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map263.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field08b]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map263.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field08b]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map264.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09b]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map264.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09b]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 160: แถว 160:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map444.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2|132px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2/thaitania_graveyard/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map444.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2|45px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2/thaitania_graveyard/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map443.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1|132px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1/thaitania_graveyard/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map443.gif|ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1|45px|link=ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1/thaitania_graveyard/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 170: แถว 170:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map420.gif|หุบเขาวินโดเนีย3|132px|link=หุบเขาวินโดเนีย3/windonia/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map420.gif|หุบเขาวินโดเนีย3|45px|link=หุบเขาวินโดเนีย3/windonia/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map418.gif|หุบเขาวินโดเนีย1|132px|link=หุบเขาวินโดเนีย1/windonia/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map418.gif|หุบเขาวินโดเนีย1|45px|link=หุบเขาวินโดเนีย1/windonia/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map184.gif|เมืองวินโดเนีย|132px|link=เมืองวินโดเนีย/windonia/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map184.gif|เมืองวินโดเนีย|45px|link=เมืองวินโดเนีย/windonia/town]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map180.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map180.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map179.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map179.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map257.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field06a]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map257.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field06a]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map258.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field07a]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map258.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field07a]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map261.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field06b]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map261.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field06b]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map262.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field07b]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map262.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field07b]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 194: แถว 194:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map346.gif|วัดบางกระท่อม|132px|link=วัดบางกระท่อม/thaitania/wat]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map346.gif|วัดบางกระท่อม|45px|link=วัดบางกระท่อม/thaitania/wat]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 201: แถว 201:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map419.gif|หุบเขาวินโดเนีย2|132px|link=หุบเขาวินโดเนีย2/windonia/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map419.gif|หุบเขาวินโดเนีย2|45px|link=หุบเขาวินโดเนีย2/windonia/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map178.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map178.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 214: แถว 214:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map265.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09c]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map265.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/bangkratom_dungeon/field09c]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 234: แถว 234:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map148.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map148.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map149.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map149.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map150.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3|132px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map150.gif|ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3|45px|link=ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map151.gif|ป้อมปราการตะวันออก|132px|link=ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/fort]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map151.gif|ป้อมปราการตะวันออก|45px|link=ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/fort]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map29.gif|ป้อมปราการตะวันออก|132px|link=ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/main_fort]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map29.gif|ป้อมปราการตะวันออก|45px|link=ป้อมปราการตะวันออก/southern_fort_plain/main_fort]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map220.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map220.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map221.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map221.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map222.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map222.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field05]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 271: แถว 271:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map219.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map219.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map218.gif|วิหารท้าวจตุรกร|132px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map218.gif|วิหารท้าวจตุรกร|45px|link=วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 293: แถว 293:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map80.gif|สถานีรถไฟ|132px|link=สถานีรถไฟ/southern_fort/train]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map80.gif|สถานีรถไฟ|45px|link=สถานีรถไฟ/southern_fort/train]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map23.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3|132px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3/bear_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map23.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3|45px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3/bear_cave/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map192.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1|132px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map192.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1|45px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map193.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2|132px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map193.gif|ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2|45px|link=ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 325: แถว 325:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map77.gif|ตลาด|132px|link=ตลาด/southern_fort/market]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map77.gif|ตลาด|45px|link=ตลาด/southern_fort/market]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map79.gif|คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท|132px|link=คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern_fort/town_hall]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map79.gif|คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท|45px|link=คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern_fort/town_hall]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 340: แถว 340:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map223.gif|หมู่บ้านบางกระท่อม|132px|link=หมู่บ้านบางกระท่อม/bangkratom_village/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map223.gif|หมู่บ้านบางกระท่อม|45px|link=หมู่บ้านบางกระท่อม/bangkratom_village/town]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
แถว 357: แถว 357:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map75.gif|ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท|132px|link=ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern_fort/center]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map75.gif|ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท|45px|link=ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern_fort/center]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map94.gif|อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1|132px|link=อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map94.gif|อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1|45px|link=อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map93.gif|ซากทัณฑสถาน|132px|link=ซากทัณฑสถาน/prison/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map93.gif|ซากทัณฑสถาน|45px|link=ซากทัณฑสถาน/prison/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map237.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่2|132px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่2/emerald_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map237.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่2|45px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่2/emerald_cave/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map239.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่4|132px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่4/emerald_cave/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map239.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่4|45px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่4/emerald_cave/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map231.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3|132px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3/asura_field/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map231.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3|45px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3/asura_field/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map230.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2|132px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2/asura_field/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map230.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2|45px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2/asura_field/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map229.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1|132px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1/asura_field/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map229.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1|45px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1/asura_field/field01]]</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
แถว 387: แถว 387:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map78.gif|ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้|132px|link=ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map78.gif|ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้|45px|link=ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map76.gif|โบสถ์|132px|link=โบสถ์/southern_fort/church]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map76.gif|โบสถ์|45px|link=โบสถ์/southern_fort/church]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map92.gif|สุสานใต้ดินชั้นที่1|132px|link=สุสานใต้ดินชั้นที่1/catacomb/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map92.gif|สุสานใต้ดินชั้นที่1|45px|link=สุสานใต้ดินชั้นที่1/catacomb/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map240.gif|วิหารนักรบอสุรา|132px|link=วิหารนักรบอสุรา/asura_fighter_mountain/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map240.gif|วิหารนักรบอสุรา|45px|link=วิหารนักรบอสุรา/asura_fighter_mountain/town]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map236.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่1|132px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่1/emerald_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map236.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่1|45px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่1/emerald_cave/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map238.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่3|132px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่3/emerald_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map238.gif|ถ้ำมรกตชั้นที่3|45px|link=ถ้ำมรกตชั้นที่3/emerald_cave/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map243.gif|สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา|132px|link=สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา/asura_caster_forest/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map243.gif|สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา|45px|link=สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา/asura_caster_forest/town]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map233.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5|132px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5/asura_field/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map233.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5|45px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5/asura_field/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map232.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4|132px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4/asura_field/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map232.gif|ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4|45px|link=ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4/asura_field/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 410: แถว 410:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map56.gif|หมู่บ้านเอลฟ์|132px|link=หมู่บ้านเอลฟ์/grand_forest/elf_town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map56.gif|หมู่บ้านเอลฟ์|45px|link=หมู่บ้านเอลฟ์/grand_forest/elf_town]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map255.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|132px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map255.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|45px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map59.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map59.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map60.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map60.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map95.gif|อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2|132px|link=อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2/catacomb/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map95.gif|อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2|45px|link=อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2/catacomb/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 438: แถว 438:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map128.gif|ป่าดงดิบส่วนที่1|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่1/grand_forest/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map128.gif|ป่าดงดิบส่วนที่1|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่1/grand_forest/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map129.gif|ป่าดงดิบส่วนที่2|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่2/grand_forest/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map129.gif|ป่าดงดิบส่วนที่2|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่2/grand_forest/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map130.gif|ป่าดงดิบส่วนที่3|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่3/grand_forest/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map130.gif|ป่าดงดิบส่วนที่3|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่3/grand_forest/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map131.gif|ป่าดงดิบส่วนที่4|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่4/grand_forest/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map131.gif|ป่าดงดิบส่วนที่4|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่4/grand_forest/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map256.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|132px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map256.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|45px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map254.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|132px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map254.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|45px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map34.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่4|132px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map34.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่4|45px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 457: แถว 457:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map278.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|132px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map278.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|45px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map277.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|132px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map277.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|45px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map274.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|132px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map274.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|45px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map463.gif|ป่าเขตร้อน|132px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map463.gif|ป่าเขตร้อน|45px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map462.gif|ป่าเขตร้อน|132px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map462.gif|ป่าเขตร้อน|45px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map459.gif|ป่าเขตร้อน|132px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map459.gif|ป่าเขตร้อน|45px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 469: แถว 469:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map132.gif|ป่าดงดิบส่วนที่5|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่5/grand_forest/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map132.gif|ป่าดงดิบส่วนที่5|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่5/grand_forest/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map133.gif|ป่าดงดิบส่วนที่6|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map133.gif|ป่าดงดิบส่วนที่6|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map134.gif|ป่าดงดิบส่วนที่7|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่7/grand_forest/field07]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map134.gif|ป่าดงดิบส่วนที่7|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่7/grand_forest/field07]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map135.gif|ป่าดงดิบส่วนที่8|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่8/grand_forest/field08]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map135.gif|ป่าดงดิบส่วนที่8|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่8/grand_forest/field08]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map424.gif|เหมืองถ้ำภูเขาไฟ|132px|link=เหมืองถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/mine]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map424.gif|เหมืองถ้ำภูเขาไฟ|45px|link=เหมืองถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/mine]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map315.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|132px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map315.gif|ถ้ำภูเขาไฟ|45px|link=ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map20.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่1|132px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map20.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่1|45px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map22.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่2|132px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map22.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่2|45px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map422.gif|เหมืองถ้ำผลึก|132px|link=เหมืองถ้ำผลึก/crystal_cave/mine]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map422.gif|เหมืองถ้ำผลึก|45px|link=เหมืองถ้ำผลึก/crystal_cave/mine]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 489: แถว 489:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map276.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|132px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map276.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|45px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map275.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|132px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map275.gif|ป่าเขตร้อนลับแล|45px|link=ป่าเขตร้อนลับแล/jakar_forest/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map461.gif|ป่าเขตร้อน|132px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map461.gif|ป่าเขตร้อน|45px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map460.gif|ป่าเขตร้อน|132px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map460.gif|ป่าเขตร้อน|45px|link=ป่าเขตร้อน/asura_forest/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
แถว 500: แถว 500:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map136.gif|ป่าดงดิบส่วนที่9|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่9/grand_forest/field09]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map136.gif|ป่าดงดิบส่วนที่9|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่9/grand_forest/field09]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map137.gif|ป่าดงดิบส่วนที่10|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่10/grand_forest/field10]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map137.gif|ป่าดงดิบส่วนที่10|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่10/grand_forest/field10]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map138.gif|ป่าดงดิบส่วนที่11|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่11/grand_forest/field11]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map138.gif|ป่าดงดิบส่วนที่11|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่11/grand_forest/field11]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map139.gif|ป่าดงดิบส่วนที่12|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่12/grand_forest/field12]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map139.gif|ป่าดงดิบส่วนที่12|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่12/grand_forest/field12]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 509: แถว 509:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map52.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map52.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map19.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death_valley/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map19.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death_valley/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map33.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่3|132px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map33.gif|ถ้ำผลึกชั้นที่3|45px|link=ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 531: แถว 531:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map140.gif|ป่าดงดิบส่วนที่13|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่13/grand_forest/field13]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map140.gif|ป่าดงดิบส่วนที่13|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่13/grand_forest/field13]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map141.gif|ป่าดงดิบส่วนที่14|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่14/grand_forest/field14]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map141.gif|ป่าดงดิบส่วนที่14|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่14/grand_forest/field14]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map142.gif|ป่าดงดิบส่วนที่15|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่15/grand_forest/field15]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map142.gif|ป่าดงดิบส่วนที่15|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่15/grand_forest/field15]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map143.gif|ป่าดงดิบส่วนที่16|132px|link=ป่าดงดิบส่วนที่16/grand_forest/field16]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map143.gif|ป่าดงดิบส่วนที่16|45px|link=ป่าดงดิบส่วนที่16/grand_forest/field16]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 540: แถว 540:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map53.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map53.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map18.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map18.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 551: แถว 551:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map447.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่1|132px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่1/asura_desert/sand_dungeon01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map447.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่1|45px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่1/asura_desert/sand_dungeon01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map325.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต3|132px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura_desert/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map325.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต3|45px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura_desert/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 568: แถว 568:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map172.gif|ป่าไผ่เขตที่2|132px|link=ป่าไผ่เขตที่2/windle_wood/bamboo_dun02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map172.gif|ป่าไผ่เขตที่2|45px|link=ป่าไผ่เขตที่2/windle_wood/bamboo_dun02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map171.gif|ป่าไผ่เขตที่1|132px|link=ป่าไผ่เขตที่1/windle_wood/bamboo_dun01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map171.gif|ป่าไผ่เขตที่1|45px|link=ป่าไผ่เขตที่1/windle_wood/bamboo_dun01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map14.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map14.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map15.gif|ป้อมปราการเดธวอลเลย์|132px|link=ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map15.gif|ป้อมปราการเดธวอลเลย์|45px|link=ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map234.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6|132px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map234.gif|หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6|45px|link=หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map224.gif|หมู่บ้านฟรอนเทียร์|132px|link=หมู่บ้านฟรอนเทียร์/frontier_village/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map224.gif|หมู่บ้านฟรอนเทียร์|45px|link=หมู่บ้านฟรอนเทียร์/frontier_village/town]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 582: แถว 582:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map448.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่2|132px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura_desert/sand_dungeon02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map448.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่2|45px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่2/asura_desert/sand_dungeon02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map324.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต2|132px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต2/asura_desert/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map324.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต2|45px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต2/asura_desert/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map323.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต1|132px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต1/asura_desert/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map323.gif|ทะเลทรายตะวันออกเขต1|45px|link=ทะเลทรายตะวันออกเขต1/asura_desert/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 594: แถว 594:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map104.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3|132px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map104.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3|45px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map191.gif|ค่ายทหารเผ่าซอเรียน|132px|link=ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field07]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map191.gif|ค่ายทหารเผ่าซอเรียน|45px|link=ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field07]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 613: แถว 613:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map449.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่3|132px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่3/asura_desert/sand_dungeon03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map449.gif|สุสานกษัตริย์ชั้นที่3|45px|link=สุสานกษัตริย์ชั้นที่3/asura_desert/sand_dungeon03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map27.gif|อัฟราฮานครแห่งทราย|132px|link=อัฟราฮานครแห่งทราย/asura_desert/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map27.gif|อัฟราฮานครแห่งทราย|45px|link=อัฟราฮานครแห่งทราย/asura_desert/town]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 625: แถว 625:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map103.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2|132px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map103.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2|45px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map154.gif|ค่ายทหารเผ่าซอเรียน|132px|link=ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map154.gif|ค่ายทหารเผ่าซอเรียน|45px|link=ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 632: แถว 632:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map5.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map5.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map6.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map6.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map13.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle_wood/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map13.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle_wood/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map156.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13/windle_wood/field13]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map156.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13/windle_wood/field13]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map157.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14/windle_wood/field14]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map157.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14/windle_wood/field14]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 656: แถว 656:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map102.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1|132px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map102.gif|ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1|45px|link=ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map42.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map42.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map37.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map37.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map36.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map36.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map4.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map4.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map44.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map44.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map12.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4/windle_wood/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map12.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4/windle_wood/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map8.gif|หมู่บ้านวินเดิลวู้ด|132px|link=หมู่บ้านวินเดิลวู้ด/windle_wood/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map8.gif|หมู่บ้านวินเดิลวู้ด|45px|link=หมู่บ้านวินเดิลวู้ด/windle_wood/town]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map50.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map50.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 684: แถว 684:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map167.gif|มหาวิหารเมทัลลิกาน่า|132px|link=มหาวิหารเมทัลลิกาน่า/metaligana/metaligana_dungeon]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map167.gif|มหาวิหารเมทัลลิกาน่า|45px|link=มหาวิหารเมทัลลิกาน่า/metaligana/metaligana_dungeon]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map54.gif|มหาวิหารเมทัลลิกาน่า|132px|link=มหาวิหารเมทัลลิกาน่า/metaligana/metaligana_church]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map54.gif|มหาวิหารเมทัลลิกาน่า|45px|link=มหาวิหารเมทัลลิกาน่า/metaligana/metaligana_church]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 691: แถว 691:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map41.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map41.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map38.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map38.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map39.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map39.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map3.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map3.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map43.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12|132px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map43.gif|ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12|45px|link=ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map17.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map17.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map49.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle_wood/field11]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map49.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle_wood/field11]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 719: แถว 719:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map68.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map68.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 725: แถว 725:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map2.gif|หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์|132px|link=หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์/southern_shire/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map2.gif|หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์|45px|link=หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์/southern_shire/town]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map227.gif|ท่าเรือ|132px|link=ท่าเรือ/southern_shire/port]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map227.gif|ท่าเรือ|45px|link=ท่าเรือ/southern_shire/port]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map9.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle_wood/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map9.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle_wood/field01]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map10.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle_wood/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map10.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle_wood/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map11.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle_wood/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map11.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle_wood/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 746: แถว 746:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map162.gif|วิหารเพลิงชั้นที่1|132px|link=วิหารเพลิงชั้นที่1/inferno_dungeon/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map162.gif|วิหารเพลิงชั้นที่1|45px|link=วิหารเพลิงชั้นที่1/inferno_dungeon/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map57.gif|ท่าเรือ|132px|link=ท่าเรือ/red_cliff/port]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map57.gif|ท่าเรือ|45px|link=ท่าเรือ/red_cliff/port]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map91.gif|เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ|132px|link=เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red_cliff/town]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map91.gif|เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ|45px|link=เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red_cliff/town]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map65.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map65.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map67.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map67.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map71.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1|132px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map71.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1|45px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 777: แถว 777:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map163.gif|วิหารเพลิงชั้นที่2|132px|link=วิหารเพลิงชั้นที่2/inferno_dungeon/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map163.gif|วิหารเพลิงชั้นที่2|45px|link=วิหารเพลิงชั้นที่2/inferno_dungeon/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map64.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map64.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map62.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map62.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map72.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2|132px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map72.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2|45px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map73.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3|132px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map73.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3|45px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map421.gif|เหมืองถ้ำใต้น้ำ|132px|link=เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map421.gif|เหมืองถ้ำใต้น้ำ|45px|link=เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map45.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7/windle_wood/field07]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map45.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7/windle_wood/field07]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map46.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8/windle_wood/field08]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map46.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8/windle_wood/field08]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 808: แถว 808:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map164.gif|วิหารเพลิงชั้นที่3|132px|link=วิหารเพลิงชั้นที่3/inferno_dungeon/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map164.gif|วิหารเพลิงชั้นที่3|45px|link=วิหารเพลิงชั้นที่3/inferno_dungeon/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map425.gif|เหมืองถ้ำเห็ด|132px|link=เหมืองถ้ำเห็ด/mushroom_cave/mine]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map425.gif|เหมืองถ้ำเห็ด|45px|link=เหมืองถ้ำเห็ด/mushroom_cave/mine]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map63.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3|132px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map63.gif|ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3|45px|link=ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map127.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5|132px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map127.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5|45px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map74.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4|132px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4/aqua_cave/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map74.gif|ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4|45px|link=ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4/aqua_cave/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map47.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9/windle_wood/field09]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map47.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9/windle_wood/field09]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map48.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10|132px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10/windle_wood/field10]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map48.gif|ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10|45px|link=ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10/windle_wood/field10]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 839: แถว 839:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map165.gif|วิหารเพลิงชั้นที่4|132px|link=วิหารเพลิงชั้นที่4/inferno_dungeon/field04]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map165.gif|วิหารเพลิงชั้นที่4|45px|link=วิหารเพลิงชั้นที่4/inferno_dungeon/field04]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map174.gif|ถ้ำเห็ดชั้นที่2|132px|link=ถ้ำเห็ดชั้นที่2/mushroom_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map174.gif|ถ้ำเห็ดชั้นที่2|45px|link=ถ้ำเห็ดชั้นที่2/mushroom_cave/field02]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 870: แถว 870:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
       <td>[[ไฟล์:map166.gif|วิหารเพลิงชั้นที่5|132px|link=วิหารเพลิงชั้นที่5/inferno_dungeon/field05]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map166.gif|วิหารเพลิงชั้นที่5|45px|link=วิหารเพลิงชั้นที่5/inferno_dungeon/field05]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map173.gif|ถ้ำเห็ดชั้นที่1|132px|link=ถ้ำเห็ดชั้นที่1/mushroom_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map173.gif|ถ้ำเห็ดชั้นที่1|45px|link=ถ้ำเห็ดชั้นที่1/mushroom_cave/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map26.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3|132px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3/pirate_cave/field03]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map26.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3|45px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3/pirate_cave/field03]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
แถว 907: แถว 907:
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>[[ไฟล์:map25.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2|132px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2/pirate_cave/field02]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map25.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2|45px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2/pirate_cave/field02]]</td>
       <td>[[ไฟล์:map24.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1|132px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1/pirate_cave/field01]]</td>
+
       <td>[[ไฟล์:map24.gif|ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1|45px|link=ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1/pirate_cave/field01]]</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>
 
       <td>&nbsp;</td>

รุ่นเมื่อ 14:28, 13 มิถุนายน 2557

World Map

                                  ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่4 ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่6                    
      สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต4                       เหมืองถ้ำน้ำแข็ง   ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่3 ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่5                    
      สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต3 สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1 สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2                     ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2                        
                              ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1                          
        ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่3                                     วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร    
      ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่2   ป่าผู้วายชนม์ชั้นที่1               หุบเขาวินโดเนีย3 หุบเขาวินโดเนีย1 เมืองวินโดเนีย   ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6 ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5         วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร    
            วัดบางกระท่อม             หุบเขาวินโดเนีย2       ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4                 วิหารท้าวจตุรกร    
                              ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1 ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2 ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3 ป้อมปราการตะวันออก ป้อมปราการตะวันออก     วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร   วิหารท้าวจตุรกร      
                                          วิหารท้าวจตุรกร วิหารท้าวจตุรกร            
                        สถานีรถไฟ         ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่3 ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1 ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2                  
                          ตลาด   คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท                         หมู่บ้านบางกระท่อม
                            ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท     อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1 ซากทัณฑสถาน     ถ้ำมรกตชั้นที่2 ถ้ำมรกตชั้นที่4       ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3 ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2 ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1
                          ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้   โบสถ์     สุสานใต้ดินชั้นที่1   วิหารนักรบอสุรา ถ้ำมรกตชั้นที่1 ถ้ำมรกตชั้นที่3     สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5 ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4  
          หมู่บ้านเอลฟ์         ถ้ำภูเขาไฟ   ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3       อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2                      
    ป่าดงดิบส่วนที่1 ป่าดงดิบส่วนที่2 ป่าดงดิบส่วนที่3 ป่าดงดิบส่วนที่4       ถ้ำภูเขาไฟ ถ้ำภูเขาไฟ         ถ้ำผลึกชั้นที่4           ป่าเขตร้อนลับแล ป่าเขตร้อนลับแล ป่าเขตร้อนลับแล   ป่าเขตร้อน ป่าเขตร้อน ป่าเขตร้อน  
    ป่าดงดิบส่วนที่5 ป่าดงดิบส่วนที่6 ป่าดงดิบส่วนที่7 ป่าดงดิบส่วนที่8     เหมืองถ้ำภูเขาไฟ ถ้ำภูเขาไฟ         ถ้ำผลึกชั้นที่1 ถ้ำผลึกชั้นที่2 เหมืองถ้ำผลึก           ป่าเขตร้อนลับแล ป่าเขตร้อนลับแล     ป่าเขตร้อน ป่าเขตร้อน  
    ป่าดงดิบส่วนที่9 ป่าดงดิบส่วนที่10 ป่าดงดิบส่วนที่11 ป่าดงดิบส่วนที่12           หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4 หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3     ถ้ำผลึกชั้นที่3                          
    ป่าดงดิบส่วนที่13 ป่าดงดิบส่วนที่14 ป่าดงดิบส่วนที่15 ป่าดงดิบส่วนที่16           หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5 หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2                   สุสานกษัตริย์ชั้นที่1   ทะเลทรายตะวันออกเขต3        
                ป่าไผ่เขตที่2 ป่าไผ่เขตที่1     หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1 ป้อมปราการเดธวอลเลย์ หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6 หมู่บ้านฟรอนเทียร์             สุสานกษัตริย์ชั้นที่2   ทะเลทรายตะวันออกเขต2 ทะเลทรายตะวันออกเขต1      
      ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3 ค่ายทหารเผ่าซอเรียน                                   สุสานกษัตริย์ชั้นที่3   อัฟราฮานครแห่งทราย        
      ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2 ค่ายทหารเผ่าซอเรียน           ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4   ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14                          
      ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1       ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13   ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4 หมู่บ้านวินเดิลวู้ด ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12                          
มหาวิหารเมทัลลิกาน่า มหาวิหารเมทัลลิกาน่า           ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1 ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12   ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6   ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11                          
        ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8           หมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์ ท่าเรือ   ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3                          
วิหารเพลิงชั้นที่1   ท่าเรือ เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5 ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7     ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1                                        
วิหารเพลิงชั้นที่2       ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4 ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2     ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2 ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3 เหมืองถ้ำใต้น้ำ       ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8                          
วิหารเพลิงชั้นที่3   เหมืองถ้ำเห็ด     ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3     ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5   ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4       ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9 ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10                          
วิหารเพลิงชั้นที่4     ถ้ำเห็ดชั้นที่2                                                  
วิหารเพลิงชั้นที่5       ถ้ำเห็ดชั้นที่1   ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3                                            
            ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2 ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1                                          

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อย จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "สถานที่"

ในหมวดหมู่นี้มี 200 หน้า จากทั้งหมด 513 หน้า

(ก่อนหน้า 200) (ถัดไป 200)

D

ถ ต่อ

บ ต่อ

(ก่อนหน้า 200) (ถัดไป 200)