หินแร่ศักดิ์สิทธ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หินแร่ศักดิ์สิทธ์
Monster124.gif
Level Health Exp Races
61 -800 0
การงานเหมือง/ore
Atk MAtk Atk Range Hit
17~24 25~28 2
211
Def Def% MDef MDef%
12 0 26
0
Flee Move Atk Element Def Element
126 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare