โกเลมโคลน lv66

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
โกเลมโคลน lv66
Monster78.gif
Level Health Exp Races
66 2703 7286
หิน/stone
Atk MAtk Atk Range Hit
360~536 55~54 3
232
Def Def% MDef MDef%
35 0 54
0
Flee Move Atk Element Def Element
124 3 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare