ต้นแตงกวา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นแตงกวา
Monster294.gif
Level Health Exp Races
1 1515 0
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
5~6 5~4 2
113
Def Def% MDef MDef%
2 0 9
0
Flee Move Atk Element Def Element
34 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare