ราชาแห่งขุนเขา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชาแห่งขุนเขา
Monster132.gif
Level Health Exp Races
40 17085 1720
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
433~596 318~416 3
394
Def Def% MDef MDef%
25 0 111
0
Flee Move Atk Element Def Element
181 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item212.gifลูกธนูไม้(100%)
Item9.gifแว่นกันแดด(0.1%)
Item67.gifขนแข็ง(20%)
Item70.gifหนังสัตว์(25%)
Item66.gifเขี้ยวหมูบ้า(60%)

Drop rare

Item1067.gifเหรียญรูปมังกร(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item643.gifดาบยาวเจ้าขุนเขา(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1064.gifเหรียญรูปห้องขัง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item2055.gifหน้ากากผู้ทำลาย(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1071.gifเหรียญรูปผลึกคริสตัน(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item683.gifค้อนทลายภูผา(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)