วุ้นInw

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้นInw
Monster66.gif
Level Health Exp Races
40 17085 8990
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
368~406 348~416 3
407
Def Def% MDef MDef%
25 0 111
0
Flee Move Atk Element Def Element
184 9 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item586.gifเศษวุ้นทะเลสาบ(50%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะพันธมิตรแห่งเงา(9%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะมังกรพิโรธ(9%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะพลังแห่งความคลั่ง(9%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะโจมตีจุดตาย(9%)
Item503.gifเศษผลึกศักดิ์สิทธิ์(80%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะความลึกลับแห่งกาลเวลา(9%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะสวนกลับ(10%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะคำสาปแห่งอาทรัม(9%)
Item2917.gifกล่องวัตถุดิบปริศนา(100%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะแรงดึงดูด(9%)
Item587.gifขนนกศักดิ์สิทธิ์(100%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะแสงแห่งเทพ(9%)
Item4.gifใบไม้แปะหัว(0.1%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะจิตแห่งศร(9%)
Item44.gifคาถาพาไปยังสถานที่ฝึกทักษะศาสตราเทพฝ่าเวหา(9%)

Drop rare

Item205.gifกล่องปริศนา(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1063.gifเหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item663.gifทวนสุริยะ(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1064.gifเหรียญรูปห้องขัง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item75.gifรองเท้าภูติสวรรค์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1065.gifเหรียญรูปวิหารแห่งแสง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item577.gifผ้าคลุมทองคำขาว(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)