ศพ 1000 ปี ครึ่งตัว

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ศพ 1000 ปี ครึ่งตัว
Monster53.gif
Level Health Exp Races
90 12815 20795
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
978~1236 38~36 3
265
Def Def% MDef MDef%
45 0 -30
0
Flee Move Atk Element Def Element
175 8 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item242.gifฟันศพ(20%)

Drop rare