สมิง พยัคฆ์ร้ายแห่งชายป่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สมิง พยัคฆ์ร้ายแห่งชายป่า
Monster310.gif
Level Health Exp Races
97 500000 38425
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
2000~3000 2000~2500 4
500
Def Def% MDef MDef%
75 50 50
75
Flee Move Atk Element Def Element
300 12 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item2238.gifหนังสมิงหายาก(90%)
Item2239.gifอุ้งตีนสมิง(70%)

Drop rare

Item2369.gifดาบใหญ่เจ้าเสน่ห์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item2359.gifเกราะเม็ดทราย(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)