กระเบนทราย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กระเบนทราย
Monster459.gif
Level Health Exp Races
52 9005 4361
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
616~740 30~20 3
210
Def Def% MDef MDef%
37 0 -8
0
Flee Move Atk Element Def Element
120 6 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item2565.gifเนื้อกระเบน(15%)
Item2564.gifหางกระเบน(15%)
Item40.gifเนื้อปลา(50%)

Drop rare