กลั้นหายใจ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon589.gif

กลั้นหายใจ
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : HP 0.5% ของ HP MAX และต้องใส่อาวุธประเภทปืนไรเฟิล
ระยะใช้ : 15 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด และเพิ่มความแม่นยำ(สามารถใช้ซ้อนกันได้หลายครั้ง)
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด 1% เพิ่มความแม่นยำ 5 ต่อการใช้ 1 ครั้งและเพิ่มเวลา 6 วินาทีสูงสุดที่ 2 ครั้ง
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด 1% เพิ่มความแม่นยำ 10 ต่อการใช้ 1 ครั้งและเพิ่มเวลา 7 วินาทีสูงสุดที่ 4 ครั้ง
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด 2% เพิ่มความแม่นยำ 15 ต่อการใช้ 1 ครั้งและเพิ่มเวลา 8 วินาทีสูงสุดที่ 6 ครั้ง
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด 2% เพิ่มความแม่นยำ 20 ต่อการใช้ 1 ครั้งและเพิ่มเวลา 9 วินาทีสูงสุดที่ 8 ครั้ง
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีสูงสุด 3% เพิ่มความแม่นยำ 25 ต่อการใช้ 1 ครั้งและเพิ่มเวลา 10 วินาทีสูงสุดที่ 10 ครั้ง