กวางเบงกอล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กวางเบงกอล
Monster421.gif
Level Health Exp Races
1 125 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
21~28 11~13 3
123
Def Def% MDef MDef%
8 0 5
0
Flee Move Atk Element Def Element
60 12 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop
Drop rare