กายมีดรวมเป็นหนึ่ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon157.gif

กายมีดรวมเป็นหนึ่ง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทมีดและใช้ MP 1 ต่อการโจมตี 1 ครั้ง
ระยะหลังใช้ : 2 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะได้รับพลังโจมตีและความแม่นยำ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตี 5 และแม่นยำ 3
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตี 10 และแม่นยำ 6
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตี 15 และแม่นยำ 9
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตี 20 และแม่นยำ 12
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตี 25 และแม่นยำ 15
ระดับ 6 : เพิ่มพลังโจมตี 30 และแม่นยำ 18
ระดับ 7 : เพิ่มพลังโจมตี 35 และแม่นยำ 21
ระดับ 8 : เพิ่มพลังโจมตี 40 และแม่นยำ 24
ระดับ 9 : เพิ่มพลังโจมตี 45 และแม่นยำ 27
ระดับ 10 : เพิ่มพลังโจมตี 50 และแม่นยำ 30