กายาเหล็ก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon566.gif

กายาเหล็ก
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
สถานะ : คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่
ความสามารถ : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด
ระดับ 1 : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด 20%
ระดับ 2 : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด 40%
ระดับ 3 : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด 60%
ระดับ 4 : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด 80%
ระดับ 5 : เพิ่มความต้านทานทุกชนิด 100%