ก้าวพริบตา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon466.gif

ก้าวพริบตา
รูปแบบ
วาร์ปไปบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : วาร์ปไปบนพื้นที่
ต้องการ : อาวุธประเภทสนับมือ หรือมือเปล่า และใช้ MP 50 หน่วย
ความสามารถ : วาร์ปไปยังพื้นที่ ระยะหลังใช้จะเริ่มนับหลังจากใช้ทักษะนี้ 2 วินาที หรือเมื่อใช้ครบจำนวนครั้ง
ระดับ 1 : ระยะ 8 ช่องระยะหลังใช้ 50 วินาที ใช้ได้สูงสุด 1 ครั้ง
ระดับ 2 : ระยะ 10 ช่องระยะหลังใช้ 40 วินาที ใช้ได้สูงสุด 1 ครั้ง
ระดับ 3 : ระยะ 12 ช่องระยะหลังใช้ 30 วินาที ใช้ได้สูงสุด 2 ครั้ง
ระดับ 4 : ระยะ 14 ช่องระยะหลังใช้ 20 วินาที ใช้ได้สูงสุด 2 ครั้ง
ระดับ 5 : ระยะ 16 ช่องระยะหลังใช้ 10 วินาที ใช้ได้สูงสุด 3 ครั้ง