ก้าวลมกรด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon283.gif

ก้าวลมกรด
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ใช้ MP 10 ในการเปิดใช้
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะได้รับความเร็วในการเดินและเพิ่มหลบหลีก
ระดับ 1 : เพิ่มความเร็วในการเดิน 1 และเพิ่มหลบหลีก 2 ใช้ MP 5 ทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 2 : เพิ่มความเร็วในการเดิน 1 และเพิ่มหลบหลีก 4 ใช้ MP 5 ทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 3 : เพิ่มความเร็วในการเดิน 2 และเพิ่มหลบหลีก 6 ใช้ MP 4 ทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 4 : เพิ่มความเร็วในการเดิน 2 และเพิ่มหลบหลีก 8 ใช้ MP 4 ทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 5 : เพิ่มความเร็วในการเดิน 3 และเพิ่มหลบหลีก 10 ใช้ MP 3 ทุก ๆ 5 วินาที