คมเข่าทะยานฟ้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

คมเข่าทะยานฟ้า
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย
ความสามารถ : พุ่งไปโจมตี 1 เป้าหมาย อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 30% ต่อระยะห่างระหว่างตัวเราและเป้าหมาย 1 ช่อง และทำให้สามารถใช้ทักษะกระบวนท่าที่หนึ่ง! หมัดตัดสายฟ้าได้ทันที
ระดับ 1 : ระยะการโจมตี 7 ช่องใช้เวลาร่าย 2 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 2 : ระยะการโจมตี 9 ช่องใช้เวลาร่าย 1.5 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 6 วินาที
ระดับ 3 : ระยะการโจมตี 11 ช่องใช้เวลาร่าย 1 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 5 วินาที
ระดับ 4 : ระยะการโจมตี 13 ช่องใช้เวลาร่าย 0.5 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 4 วินาที
ระดับ 5 : ระยะการโจมตี 16 ช่องใช้เวลาร่าย 0 วินาทีและมีระยะหลังใช้ 3 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้