คลุ้มคลั่ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon398.gif

คลุ้มคลั่ง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทขวานมือเดียวขวานใหญ่ หรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 3 วินาที
ระยะหลังใช้ : 5 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะได้รับสถานะคลุ้มคลั่ง ซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำ แต่จะปิดการทำงานของระบบฟื้นฟู ลดอัตรา HP MAX และไม่สามารถใช้ทักษะบางทักษะได้
ระดับ 1 : อัตรา HP MAX ลด 70% เพิ่มแม่นยำ 10
ระดับ 2 : อัตรา HP MAX ลด 60% เพิ่มแม่นยำ 20
ระดับ 3 : อัตรา HP MAX ลด 50% เพิ่มแม่นยำ 30
ระดับ 4 : อัตรา HP MAX ลด 40% เพิ่มแม่นยำ 40
ระดับ 5 : อัตรา HP MAX ลด 30% เพิ่มแม่นยำ 50