ความชำนาญการใช้ของมีคม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon47.gif

ความชำนาญการใช้ของมีคม
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทมีด หรืออาวุธบิน
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และเพิ่มอัตราโป๊ะเชะ
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 2% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.4%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 4% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.8%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 6% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.2%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 8% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.6%
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 10% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2%
ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 12% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.4%
ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 14% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.8%
ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 16% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.2%
ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 18% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.6%
ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด 20% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 4%