ความชำนาญการใช้มีดคู่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon217.gif

ความชำนาญการใช้มีดคู่
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทมีด 2 เล่ม
ความสามารถ : ทำให้สามารถสวมใส่มีดได้ที่มือรอง และเพิ่มความสามารถให้อาวุธมือรอง
ระดับ 1 : มีพลังโจมตี 30% แม่นยำ 30% และอัตราโป๊ะเชะ 50% ของมือรอง
ระดับ 2 : มีพลังโจมตี 35% แม่นยำ 35% และอัตราโป๊ะเชะ 55% ของมือรอง
ระดับ 3 : มีพลังโจมตี 40% แม่นยำ 40% และอัตราโป๊ะเชะ 60% ของมือรอง
ระดับ 4 : มีพลังโจมตี 45% แม่นยำ 45% และอัตราโป๊ะเชะ 65% ของมือรอง
ระดับ 5 : มีพลังโจมตี 50% แม่นยำ 50% และอัตราโป๊ะเชะ 70% ของมือรอง
ระดับ 6 : มีพลังโจมตี 55% แม่นยำ 55% และอัตราโป๊ะเชะ 75% ของมือรอง
ระดับ 7 : มีพลังโจมตี 60% แม่นยำ 60% และอัตราโป๊ะเชะ 80% ของมือรอง
ระดับ 8 : มีพลังโจมตี 65% แม่นยำ 65% และอัตราโป๊ะเชะ 85% ของมือรอง
ระดับ 9 : มีพลังโจมตี 70% แม่นยำ 70% และอัตราโป๊ะเชะ 90% ของมือรอง
ระดับ 10 : มีพลังโจมตี 75% แม่นยำ 75% และอัตราโป๊ะเชะ 95% ของมือรอง