ความชำนาญดาบคู่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon195.gif

ความชำนาญดาบคู่
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทดาบมือเดียว 2 เล่ม
ความสามารถ : ทำให้สามารถสวมใส่ดาบได้ที่มือรอง และเพิ่มความสามารถให้อาวุธมือรอง
ระดับ 1 : มีพลังโจมตี 50% แม่นยำ 50% และอัตราโป๊ะเชะ 30% ของมือรอง
ระดับ 2 : มีพลังโจมตี 55% แม่นยำ 55% และอัตราโป๊ะเชะ 35% ของมือรอง
ระดับ 3 : มีพลังโจมตี 60% แม่นยำ 60% และอัตราโป๊ะเชะ 40% ของมือรอง
ระดับ 4 : มีพลังโจมตี 65% แม่นยำ 65% และอัตราโป๊ะเชะ 45% ของมือรอง
ระดับ 5 : มีพลังโจมตี 70% แม่นยำ 70% และอัตราโป๊ะเชะ 50% ของมือรอง
ระดับ 6 : มีพลังโจมตี 75% แม่นยำ 75% และอัตราโป๊ะเชะ 55% ของมือรอง
ระดับ 7 : มีพลังโจมตี 80% แม่นยำ 80% และอัตราโป๊ะเชะ 60% ของมือรอง
ระดับ 8 : มีพลังโจมตี 85% แม่นยำ 85% และอัตราโป๊ะเชะ 65% ของมือรอง
ระดับ 9 : มีพลังโจมตี 90% แม่นยำ 90% และอัตราโป๊ะเชะ 70% ของมือรอง
ระดับ 10 : มีพลังโจมตี 95% แม่นยำ 95% และอัตราโป๊ะเชะ 75% ของมือรอง