ความชำนาญดาบใหญ่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon197.gif

ความชำนาญดาบใหญ่
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : อาวุธประเภทดาบใหญ่
ความสามารถ : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด และพลังโจมตีต้องการ
พิเศษ : ทักษะใช้ดาบป้องกันเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ดาบป้องกัน
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 1% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 1% และพลังโจมตี 1
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 2% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 1.5% และพลังโจมตี 2
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 3% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 2% และพลังโจมตี 3
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 4% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 2.5% และพลังโจมตี 4
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 5% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 3% และพลังโจมตี 5
ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 6% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 3.5% และพลังโจมตี 6
ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 7% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 4% และพลังโจมตี 7
ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 8% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 4.5% และพลังโจมตี 8
ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 9% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 5% และพลังโจมตี 9
ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 10% อัตราการใช้ดาบป้องกัน 6% และพลังโจมตี 10