คำพยากรณ์แห่งความมืด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1157.gif

คำพยากรณ์แห่งความมืด
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมายและศัตรูของเรารอบๆเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมายและศัตรูของเรารอบๆเป้าหมาย
ต้องการ : MP 38 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5 วินาที
ความสามารถ : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตีและความแรงโป๊ะเชะของเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 ช่องของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 10 วินาที(ใช้ความต้านทานลดโจมตีลดเวลาติดสถานะ) ระยะเวลาจะลดเหลือ 1/5 ถ้าเป้าหมายเป็นบอสหรือมินิบอส หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระดับ 1 : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 20% และลดความแรงโป๊ะเชะ 1/5
ระดับ 2 : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 40% และลดความแรงโป๊ะเชะ 2/5
ระดับ 3 : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 60% และลดความแรงโป๊ะเชะ 3/5
ระดับ 4 : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 80% และลดความแรงโป๊ะเชะ 4/5
ระดับ 5 : ลดอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 100% และลดความแรงโป๊ะเชะ 5/5
ระยะหลังใช้ 2 วินาที