คู่หูสามสหาย เสือเบงกอล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
คู่หูสามสหาย เสือเบงกอล
Monster184.gif
Level Health Exp Races
1 85 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
10~12 11~13 4
123
Def Def% MDef MDef%
4 0 5
0
Flee Move Atk Element Def Element
48 12 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare