งูจงอาง lv4

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
งูจงอาง lv4
Monster183.gif
Level Health Exp Races
4 230 11
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
45~63 6~5 2
119
Def Def% MDef MDef%
2 0 4
0
Flee Move Atk Element Def Element
22 4 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare