จ้าวแห่งผลึกวิญญาณ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon837.gif

จ้าวแห่งผลึกวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้หลายธาตุพร้อมกัน
ระดับ 1 : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้ 2 ธาตุพร้อมกัน
ระดับ 2 : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้ 3 ธาตุพร้อมกัน
ระดับ 3 : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้ 4 ธาตุพร้อมกัน
ระดับ 4 : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้ 5 ธาตุพร้อมกัน
ระดับ 5 : สามารถใช้ผลึกวิญญาณได้ 6 ธาตุพร้อมกัน