ชิคิกามิทั่วไป

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ชิคิกามิทั่วไป
Monster561.gif
Level Health Exp Races
30 100000 -999419
มอนอัญเชิญ/summon
Atk MAtk Atk Range Hit
0~0 0~0 2
0
Def Def% MDef MDef%
0 0 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
0 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare