ชิงสมบัติ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon462.gif

ชิงสมบัติ
รูปแบบ
ขโมย
เลเวล
5

รูปแบบ : ขโมย
ต้องการ : MP 35 หน่วย
ความสามารถ : ขโมยของจากMonster เท่านั้น ซึ่ง Monster 1 ตัวสามารถขโมยของได้ 1 ครั้งซึ่งจะขโมยอีกไม่ได้เลย(แม้จะไม่ได้ ITEM)(หมายเหตุ : ค่า LUK มีผลต่อทักษะนี้)
ระดับ 1 : ใช้อัตราดรอป 22%
ระดับ 2 : ใช้อัตราดรอป 44%
ระดับ 3 : ใช้อัตราดรอป 66%
ระดับ 4 : ใช้อัตราดรอป 88%
ระดับ 5 : ใช้อัตราดรอป 110%
ระยะหลังร่าย 1 นาที