ตัดชีพจร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon574.gif

ตัดชีพจร
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะเวลาร่าย : 2 วินาทีระยะ : 2 ช่องระยะใช้ : 1-2 วินาที
ความสามารถ : มีโอกาสฆ่าเป้าหมายใน 1 ที(มีผลกับผู้เล่นเท่านั้น)
ระดับ 1 : โอกาส (DEX x 0.14)% พลังโจมตีเมื่อพลาด 50% ใช้ MP 20
ระยะหลังใช้ : 60 วินาที
ระดับ 2 : โอกาส (DEX x 0.18)% พลังโจมตีเมื่อพลาด 100% ใช้ MP 30
ระยะหลังใช้ : 100 วินาที
ระดับ 3 : โอกาส (DEX x 0.22)% พลังโจมตีเมื่อพลาด 150% ใช้ MP 40
ระยะหลังใช้ : 140 วินาที
ระดับ 4 : โอกาส (DEX x 0.26)% พลังโจมตีเมื่อพลาด 200% ใช้ MP 50
ระยะหลังใช้ : 180 วินาที
ระดับ 5 : โอกาส (DEX x 0.30)% พลังโจมตีเมื่อพลาด 250% ใช้ MP 60
ระยะหลังใช้ : 240 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้