ทหารรับจ้าง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทหารรับจ้าง
Monster92.gif
Level Health Exp Races
90 6209 -976204
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
292~294 507~586 16
171
Def Def% MDef MDef%
21 0 36
0
Flee Move Atk Element Def Element
139 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare