ทาสแห่ง อีเดน lv5

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทาสแห่ง อีเดน lv5
Monster82.gif
Level Health Exp Races
5 286 14
พืช/plant
Atk MAtk Atk Range Hit
37~57 6~6 3
120
Def Def% MDef MDef%
3 0 5
0
Flee Move Atk Element Def Element
24 3 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare