ธรณีพิโรธ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon232.gif

ธรณีพิโรธ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 60 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-2 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยธาตุดินมีผลทำให้พลังป้องกัน และพลังป้องกันเวทหายไปเป็นระยะ 10 วินาที(ใช้ความต้านทานลดป้องกันป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 310% ลดป้องกัน และป้องกันเวท20% +100
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 360% ลดป้องกัน และป้องกันเวท40% +100
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 410% ลดป้องกัน และป้องกันเวท60% +100
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 460% ลดป้องกัน และป้องกันเวท80% +100
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 510% ลดป้องกัน และป้องกันเวท100% +100