นายพล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นายพล
Monster92.gif
Level Health Exp Races
60 219755 -39547
บอส/boss
Atk MAtk Atk Range Hit
1352~5344 1906~2844 20
587
Def Def% MDef MDef%
141 0 491
0
Flee Move Atk Element Def Element
173 9 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare