ผีตาโขนขมังเวทผู้หวนคืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผีตาโขนขมังเวทผู้หวนคืน
Monster211.gif
Level Health Exp Races
53 3400 3275
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
372~393 314~343 12
212
Def Def% MDef MDef%
29 0 81
0
Flee Move Atk Element Def Element
149 10 ธาตุมืด/dark
ธาตุมืด/dark
Drop
Drop rare