ผีตาโขนตะบองลมผู้หวนคืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผีตาโขนตะบองลมผู้หวนคืน
Monster210.gif
Level Health Exp Races
55 8715 3730
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
641~772 61~62 4
215
Def Def% MDef MDef%
31 0 -7
0
Flee Move Atk Element Def Element
125 10 ธาตุมืด/dark
ธาตุมืด/dark
Drop
Drop rare