ผู้นำสารแห่งความมืด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon452.gif

ผู้นำสารแห่งความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 100
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญมังกรดำมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันเวทสูงและโจมตีเป็นวงกว้าง
ระดับ 1 : มี HP 2000พลังโจมตี 50-60 ป้องกันเวท 0+50แม่นยำ 250 หลบหลีก 200(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 1% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 2 : มี HP 2500พลังโจมตี 75-90 ป้องกันเวท 0+60แม่นยำ 250 หลบหลีก 210(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 2% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 3 : มี HP 3000พลังโจมตี 100-120 ป้องกันเวท 0+70แม่นยำ 250 หลบหลีก 220(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 3% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 4 : มี HP 3500พลังโจมตี 125-150 ป้องกันเวท 0+80แม่นยำ 250 หลบหลีก 230(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 4% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 5 : มี HP 4000พลังโจมตี 150-180 ป้องกันเวท 0+90แม่นยำ 250 หลบหลีก 240(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 5% รัศมีโจมตี 4x4(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)