ฝึกสัตว์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

ฝึกสัตว์
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : จับและใช้งานมอนสเตอร์ประเภทสัตว์
วิธีการฝึกฝน : จับมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ที่มี HP ต่ำกว่า 10% หรือใช้งานสัตว์ที่จับไว้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- จับสัตว์ในช่วงเลเวลที่สูงขึ้น
- โอกาสจับสัตว์สำเร็จสูงขึ้น
- ค่า STATUS ของผู้ใช้ส่งผลต่อความเก่งของสัตว์มากขึ้น
- STATUS หลักของบีสเทมเมอร์ จะมีผลต่อสัตว์ 2 เท่า