พลซุ่มยิง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon592.gif

พลซุ่มยิง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทปืนไรเฟิล
ระยะหลังใช้ : 2 นาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะทำให้อยู่ในสภาพหายตัว เสีย MP 10 ต่อ 5 วินาทีซึ่งจะเพิ่มความสามารถให้ทักษะยิงประณีตและทักษะยิงกราดรอบตัว(ทักษะยิงประณีตจะไม่มีระยะร่าย)และสามารถตรวจจับทักษะพรางตัวได้(ความสามารถในการมองเห็น ระดับ 5)แต่จะส่งผลให้ไม่สามารถเดิน และโจมตีปกติได้
ระดับ 1หลังใช้ทักษะจะเริ่มหายตัวใหม่ 5 วินาทีเมื่อโดนโจมตี 3% ขึ้นไปจะเลิกหายตัวยิงประณีต
- เพิ่มระยะยิง 3 ช่อง
- ระยะหลังใช้เพิ่มขึ้น 7 วินาที
- เพิ่มโป๊ะเชะ 10% ยิงกราดรอบตัว
- เพิ่มพลังโจมตี 100%
ระดับ 2หลังใช้ทักษะจะเริ่มหายตัวใหม่ 4 วินาทีเมื่อโดนโจมตี 5% ขึ้นไปจะเลิกหายตัวยิงประณีต
- เพิ่มระยะยิง 6 ช่อง
- ระยะหลังใช้เพิ่มขึ้น 6 วินาที
- เพิ่มโป๊ะเชะ 20% ยิงกราดรอบตัว
- เพิ่มพลังโจมตี 125%
ระดับ 3หลังใช้ทักษะจะเริ่มหายตัวใหม่ 3 วินาทียิงประณีตเมื่อโดนโจมตี 7% ขึ้นไปจะเลิกหายตัว
- เพิ่มระยะยิง 9 ช่อง
- ระยะหลังใช้เพิ่มขึ้น 5 วินาที
- เพิ่มโป๊ะเชะ 30% ยิงกราดรอบตัว
- เพิ่มพลังโจมตี 150%
ระดับ 4หลังใช้ทักษะจะเริ่มหายตัวใหม่ 2 วินาทีเมื่อโดนโจมตี 9% ขึ้นไปจะเลิกหายตัวยิงประณีต
- เพิ่มระยะยิง 12 ช่อง
- ระยะหลังใช้เพิ่มขึ้น 4 วินาที
- เพิ่มโป๊ะเชะ 40% ยิงกราดรอบตัว
- เพิ่มพลังโจมตี 175%
ระดับ 5หลังใช้ทักษะจะเริ่มหายตัวใหม่ 1 วินาทีเมื่อโดนโจมตี 11% ขึ้นไปจะเลิกหายตัวยิงประณีต
- เพิ่มระยะยิง 15 ช่อง
- ระยะหลังใช้เพิ่มขึ้น 3 วินาที
- เพิ่มโป๊ะเชะ 50% ยิงกราดรอบตัว
- เพิ่มพลังโจมตี 200%
(ใช้ Item ได้ แต่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้)
ความสามารถในการพรางตัวระดับ 5