พลทหาร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Npc24.gif

พลทหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ :

- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06(34, 243)
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06(36, 244)
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06(38, 245)
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06(40, 246)
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle_wood/field06(42, 247)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(21, 42)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(29, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(31, 47)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(19, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(21, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 47)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(29, 48)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(19, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(21, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 47)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(17, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(19, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(21, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 47)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 48)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 49)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 41)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 42)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(29, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(31, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(33, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(23, 41)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 42)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(29, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(31, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(33, 46)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(25, 40)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(27, 41)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(29, 42)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(31, 43)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(33, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(35, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(33, 44)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(35, 45)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(82, 102)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(80, 103)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(74, 106)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(72, 107)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(80, 108)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(82, 104)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(80, 105)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(78, 106)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(76, 107)
- ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death_valley/fort(74, 108)