พลทะลวงฟันเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พลทะลวงฟันเขี้ยวทมิฬ
Monster85.gif
Level Health Exp Races
28 2200 470
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
347~421 40~31 4
173
Def Def% MDef MDef%
17 0 32
0
Flee Move Atk Element Def Element
83 8 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item37.gifเขี้ยวนัล(20%)
Item36.gifขนนัล(40%)
Item38.gifเหรียญเขี้ยวทมิฬ(90%)
Item35.gifดาบหัก(70%)

Drop rare

Item143.gifขวานรบ(Star.pngStar.pngStar.png)
Item50.gifโล่เหล็ก(Star.pngStar.pngStar.png)