พลปืนซอเรี่ยน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พลปืนซอเรี่ยน
Monster417.gif
Level Health Exp Races
84 9575 17120
มังกร/dragon
Atk MAtk Atk Range Hit
735~845 76~73 8
311
Def Def% MDef MDef%
32 0 68
0
Flee Move Atk Element Def Element
278 6 ธาตุลม/wind
ปกติ/normal
Drop

Item2252.gifหางซอเรียน(40%)

Drop rare

Item2363.gifผ้าคลุมหนังซอเรียน(Star.pngStar.pngStar.pngStar.png)