พลังน้ำแข็ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon37.gif

พลังน้ำแข็ง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 6 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-0.7 วินาที
ความสามารถ : ทำให้ติดสถานะแช่แข็งซึ่งทำให้เดินไม่ได้และลดการป้องกันครั้งละ 5% ทุก ๆ ครั้งที่ใช้ใส่เป้าหมาย เป็นเวลา 3 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 85% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 10%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 90% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 20%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 95% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 30%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 100% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 40%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 105% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 50%
ระดับ 6 : พลังโจมตีเวท 110% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 60%
ระดับ 7 : พลังโจมตีเวท 115% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 70%
ระดับ 8 : พลังโจมตีเวท 120% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 80%
ระดับ 9 : พลังโจมตีเวท 125% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 90%
ระดับ 10 : พลังโจมตีเวท 130% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 100%