พลังเยือกแข็ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon66.gif

พลังเยือกแข็ง
รูปแบบ
โจมตีรอบเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบเป้าหมาย
ต้องการ : MP 14 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.4-0.8 วินาที
ความสามารถ : โจมตีรอบเป้าหมาย 5x5ทำให้ติดสถานะแช่แข็งซึ่งทำให้เดินไม่ได้และลดการป้องกันครั้งละ 5% ทุก ๆ ครั้งที่ใช้ใส่เป้าหมาย เป็นเวลา 3 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 90% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 20%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 100% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 40%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 110% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 60%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 120% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 80%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 130% มีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง 100%