พิกม่าแพะน้อย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พิกม่าแพะน้อย
Monster412.gif
Level Health Exp Races
1 115 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
19~32 7~10 2
173
Def Def% MDef MDef%
2 0 -16
0
Flee Move Atk Element Def Element
12 12 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare