ทุกหน้า

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
หน้าทั้งหมด
 
.246 แม็กนั่มรีวอลเวอร์IV ถึง ขวานทลายทัพ(จุติ3)
ขวานทลายทัพ(จุติ4) ถึง คัมภีร์แห่งการถลุงแร่ข...
คัมภีร์แห่งการฟอกหนังข... ถึง ชิ้นส่วนหน้าไม้ที่ทำจา...
ชิ้นส่วนหน้าไม้ที่แกะส... ถึง ด้ามไม้เท้าที่แกะสลักส...
ด้ามไม้เท้าที่แกะสลักอ... ถึง ตัวละคร/พ่อค้า
ตัวละคร/พ่อค้าของเก่า ถึง ถ้ำรายา/raya dungeon/field01
ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild dungeon/guild d... ถึง ปราสาทคาร์วาลันด์/guild castle/so...
ปราสาททาร์เนีย/guild castle/red cliff ถึง ผู้คุมชั้น36
ผู้คุมชั้น37 ถึง พิกม่า x'mas
พิกม่าแพะน้อย ถึง รองเท้าแก้วข้างซ้าย
รองเท้าแก้วแห่งเอลฟ์ ถึง ศรจิตรวมเป็นหนึ่ง
ศรจิตวิญญาณ ถึง หน้าไม้เขี้ยวพฤกษา
หน้าไม้เช่าธาตุ lv 70 ถึง หอน
หอมใหญ่ ถึง เกราะแพะแดง
เกราะแห่งสัจจะธรรม ถึง เควส/เรียกทักษะตั้งร้าน...
เควส/เรียนทักษะตั้งห้อง... ถึง เล็งยิงประณีต
เล็งยิงหมดแม๊ก ถึง แทงทะลวงเกราะ
แทงประกายแสง ถึง แมงมุมกินคน lv49
แมงมุมกินศพ ถึง โล่เกล็ดมังกรดำ
โล่เหล็ก ถึง ไวน์ชั้นดี
ไส้เดือน ถึง ไฮแลนเดอร์