พุ่งแทง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon229.gif

พุ่งแทง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย
ความสามารถ : วาร์ปจู่โจมเป้าหมายในระยะ 15 ช่องและมีโอกาส 30% ที่จะโจมตีได้อีก 1 รอบ
ระดับ 1 : พลังโจมตี 120% และมีระยะหลังใช้ 20 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตี 140% และมีระยะหลังใช้ 19 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตี 160% และมีระยะหลังใช้ 18 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตี 180% และมีระยะหลังใช้ 17 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตี 200% และมีระยะหลังใช้ 16 วินาที
ระดับ 6 : พลังโจมตี 220% และมีระยะหลังใช้ 14 วินาที
ระดับ 7 : พลังโจมตี 240% และมีระยะหลังใช้ 12 วินาที
ระดับ 8 : พลังโจมตี 260% และมีระยะหลังใช้ 10 วินาที
ระดับ 9 : พลังโจมตี 280% และมีระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 10 : พลังโจมตี 300% และมีระยะหลังใช้ 4 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้