มาไร่ เดอะ ทาเลนท์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
มาไร่ เดอะ ทาเลนท์
Monster97.gif
Level Health Exp Races
70 22595 51352
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
494~568 674~888 16
518
Def Def% MDef MDef%
36 0 168
0
Flee Move Atk Element Def Element
257 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare