ยิงต่อเนื่อง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon591.gif

ยิงต่อเนื่อง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทปืนไรเฟิล
ระยะร่าย : 3 วินาที
ระยะหลังใช้ : 5 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะทำให้ยิงหลายครั้งใน 1 การโจมตี และแม่นยำจะลดลง
ระดับ 1 : โจมตีเพิ่มอีก 1 ครั้งลดแม่นยำ 50 และใช้ MP 3 ต่อนัด
ระดับ 2 : โจมตีเพิ่มอีก 1 ครั้งลดแม่นยำ 48 และใช้ 3 ต่อนัด
ระดับ 3 : โจมตีเพิ่มอีก 2 ครั้งลดแม่นยำ 48 และใช้ MP 2 ต่อนัด
ระดับ 4 : โจมตีเพิ่มอีก 2 ครั้งลดแม่นยำ 46 และใช้ MP 2 ต่อนัด
ระดับ 5 : โจมตีเพิ่มอีก 3 ครั้งลดแม่นยำ 46 และใช้ MP 1 ต่อนัด(หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับสู้ยิบตาได้)