ยืนหยัด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon564.gif

ยืนหยัด
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
สถานะ : ปกติ
ต้องการ : MP 100 หน่วย
ระยะหลังใช้ : 3 นาที
ความสามารถ : เพิ่มอัตรา HP MAX และอัตราฟื้นฟูพิเศษ
ระดับ 1 : เพิ่มอัตรา HP MAX 20% และฟื้นฟูพิเศษ 3% HP MAX/5 วินาทีเป็นเวลา 40 วินาที
ระดับ 2 : เพิ่มอัตรา HP MAX 30% และฟื้นฟูพิเศษ 3% HP MAX/4 วินาทีเป็นเวลา 45 วินาที
ระดับ 3 : เพิ่มอัตรา HP MAX 40% และฟื้นฟูพิเศษ 3% HP MAX/3 วินาทีเป็นเวลา 50 วินาที
ระดับ 4 : เพิ่มอัตรา HP MAX 50% และฟื้นฟูพิเศษ 3% HP MAX/2 วินาทีเป็นเวลา 55 วินาที
ระดับ 5 : เพิ่มอัตรา HP MAX 60% และฟื้นฟูพิเศษ 3% HP MAX/วินาทีเป็นเวลา 60 วินาที